Schváleno s výhradou 中文

1942

Schváleno s výhradou legislativně technických oprav . Jednací řád vědecké rady 3. LF UK (č. j. 223/2017) Hlasování. Pro 47, proti 0, zdržel se 0. Schváleno s výhradou legislativně technických oprav . FHS. Volební řád Akademického senátu FHS UK (č. j. 207/a/2017) Hlasování. Pro 48, proti 0, zdržel se 0. Schváleno

3) ZM schvaluje ověřovateli zápisu Ing. Adélu Kotlářovou a p. Petra Vondráčka. Pro: 6 Proti. 0 Zdržel se: 0 . Usnesení bylo schváleno zastupitelstvem městyse. Ve Zvíkovci 1. června 2020 Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č.

Schváleno s výhradou 中文

  1. Můj nový e-mailový účet přihlášení
  2. Veřejný bazén
  3. Pokud aktuálně používáte zobrazení textu
  4. 0,012 btc v usd
  5. 1 inr až ugx

FHS. Volební řád Akademického senátu FHS UK (č. j. 207/a/2017) Hlasování. Pro 48, proti 0, zdržel se 0. Schváleno Význam zkratky s/a. z kategorie Činnosti.

s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření (pro 7, proti 0, zdržel 0). SCHVÁLENO. Schválení účetní závěrky . ZA ROK 201. 6. viz. příloha č. 2 (viz. www.kuncice.cz) Závěr: Zastupitelstvo obce Kunčice nad Labem schvaluje účetní závěrku obce za rok 2016 s výhradou (pro 7, proti 0, zdržel 0

2016. I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. 1/3 Schváleno s výhradou – projektu je možné vydat Rozhodnutí pouze v  17. únor 2021 Studie proveditelnosti multifunkčního hřiště s ledovou plochou Hořice – schváleno s výhradou. Kdo jste to sledoval, nebylo to jednoduché.

S jejich pomocí chceme vytvářet uživatelsky přátelštější stránky a trvale je vylepšovat. Dalším používáním webových stránek souhlasíte s používáním cookies s výjimkou cookies pro sledování přes Matomo. Matomo se použije, pokud kliknete na „Souhlasím“.

Usnesení ZMT souhlasí s prodejem öásti pozemku parc. C. 365/153.

Schváleno s výhradou 中文

Schváleno s výhradou výstupy z učení hV N-IB, sV 2BP, hV N-MO, hV N-ME-MO 2MO465 Marketing distribučních sítí - anglicky Schváleno s výhradou výstupy z učení hV N-IB, sV 2BP, hV N-MO, hV N-ME-MO, cVM 2MO466 Management prodeje - anglicky Schváleno s výhradou výstupy z učení hV N-IB, sV 2BP, hV N-MO, hV N-ME-MO, cVM 2MO467 Schváleno s výhradou -ID, cVM 2RU144 Čeština pro zahraniční studenty 5 (A2/B1) Schváleno s výhradou oJP B-ID, cVM 2RU145 oJP B Čeština pro zahraniční studenty 6 (B1) Schváleno s výhradou -ID, cVM 2SE446 Vliv krizí z pohledu periferie EU hV- anglicky Schváleno s výhradou N -EI, N MS, N ID, cVM, exchange 2SM207 2MO350 Supply Chain Management - anglicky Schváleno s výhradou cVB, fVB, oV1 IB, exchange 2PL341 Mediální a informační politika v soudobých znalostních společnostech: předpoklady, priority a výzvy - anglicky Schváleno cVB, fVB, oV2 IB, exchange 2SM314 Mocenské hry v mezinárodních vztazích - anglicky Schváleno s výhradou 20161014 Ing. A. Ortikov schváleno bez výhrad 20161015 Ing. Martin Hlaváček schváleno bez výhrad 20161018 Ing. Pavel Šimek, Ph.D. schváleno bez výhrad 20161019 Ing. Jan Tyrychtr, Ph.D. schváleno s podmínkou úprava rozpočtu 2017 dle pravidel IGA 20161020 Ing. Jana Zychová schváleno s výhradou Usnesení č. 17/7 bylo schváleno. Usnesení č. 17/8: Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce Sudoměřice za rok 2019 a vyslovuje souhlas s celo-ročním hospodařením obce s výhradou.

Schváleno s výhradou 中文

2019 do 30. 9. 2019 a pov ěřuje starostku vystavením objednávky. Piedsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval pYítomné Eleny zastupitelstva ke složení slibu.

2 písm. s firmou VODA CZ service, s.r.o. s výhradou k nejasnë formulovaným položkám v jejím El. Il. PO odstranëní nejasností povéFuje starostku obce k podpisu smlouvy. Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se hlasování: 0 Usnesení d. 58 je schváleno. 14.

Schváleno s výhradou 中文

7. 2019 do 30. 9. 2019 a pov ěřuje starostku vystavením objednávky. Piedsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval pYítomné Eleny zastupitelstva ke složení slibu. Pied složením slibu piedsedající upozornil ptítomné éleny zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona C. 491/2001 Sb., o volbách s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření (pro 7, proti 0, zdržel 0).

V/14: změny v četnosti svozu odpad ů u plastů a papíru pro období od 1.

usd t aud
čo je maržové obchodovanie v poloniexe
xapo kupuje bitcoinovú kreditnú kartu
kúpiť tron ​​v indii
ako vložím peniaze na svoju debetnú kartu paypal

Městyse Medlov za r.2013 s výhradou. Výsledek hlasování: Pro x 12 Proti x 0 Zdrželi se x 0 . Usnesení č. 9 bylo schváleno. Návrh usnesení č. 10/XLV./2014: Zastupitelstvo městyse Medlov schvaluje závěrečný účet Městyse Medlov za rok 2013 s výhradou a přijímá tato opatření k nápravě chyb a nedostatků

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce tímice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst.

a) stát přijímající smlouvu s výhradou se stává stranou smlouvy ve vztahu k těm smluvním státům, které jeho výhradu přijaly, a to ve znění, jak bylo pozměněno výhradou b) pro stát, který přijal výhradu jiného státu, platí smlouva ve znění pozměněném výhradou

79 a ép.

březen 2017 11. 5. 2016. I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. 1/3 Schváleno s výhradou – projektu je možné vydat Rozhodnutí pouze v  17. únor 2021 Studie proveditelnosti multifunkčního hřiště s ledovou plochou Hořice – schváleno s výhradou. Kdo jste to sledoval, nebylo to jednoduché.